Lokalplanen

Lokalplanen

Lokalplanområdet er mod øst afgrænset af Rorupvej. Mod nord ligger de to boligområder, Møllerjorden og Lønspjæld. Mod vest falder terrænet ned mod Lavringe Å og mod syd er der åbne marker. Den vestlige del af lokalplanområdet kan ikke bebygges, idet der er to beskyttelseslinjer henholdsvis omkring en langdysse og en gravhøj. Langs Lavringe Å, er der en åbeskyttelseslinje på 150 meter, hvor der heller ikke må bygges. Parcelhusgrundene betjenes af privat fællesvej fra Rorupvej og har cykel-, gang- og trampestier, som forbinder området med resten af Lejres stisystemer og den eksisterende skolesti.

 

Det er lokalplanens formål at gøre det muligt, at skabe en bæredygtig byudvikling og derved udvide Lejre By mod syd. Samtidigt skal lokalplanen sikre, at bebyggelsen passes bedst muligt ind i landskabet, at gennemgående stisystemer og grønne korridorer føres igennem til det nye boligområde, at regnvandet nedsives lokalt samt at solenergi, jordvarme og lignende udnyttes optimalt.

 

Lokalplanområdet ligger i landzone og bliver overført etapevis til byzone. Lokalplanområdet bliver inddelt i delområder, hvoraf delområde A og B overgår til byzone med denne lokalplan.

 

 

 

Hent lokalplan LK41 her:

Åbningstider kontor

Mandag - torsdag: kl. 10-17

Fredag: kl. 10-13

Søndag kl. 10-12

Salgsmateriale

Kontakt os for yderligere salgsmateriale Her

Ejendomsmægler

home Roskilde City

Ringstedgade 32

4000 Roskilde

 

Tlf: 46 37 22 00

Mobil: 40 15 14 69

roskildecity@home.dk

Spred budskabet

Del siden med dine venner og kontakter på diverse sociale medier.

Copyright © All Rights Reserved